Privacy- en cookieverklaring Register Loonwaardedeskundigen

Het Register Loonwaardedeskundigen neemt je privacy heel serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Om te beginnen: om je privacy te waarborgen, handelt het Register Loonwaardedeskundigen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het CAOP ondersteunt het Register Loonwaardedeskundigen. Het CAOP is een onafhankelijk kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken. Persoonsgegevens zijn hier in vertrouwde handen.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist;
 • je gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij je gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen dat deze gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • je recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en websites laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op onze websites je kiest te gebruiken.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Vestigingsplaats
 • E-mail
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Certificaat Loonwaardedeskundige
 • Opleider
 • Datum afgifte
 • Geldigheidsduur
 • Naam opleider
 • Vooropleiding
 • Registernummer

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten je gebruikt):

 • Om je registratie te verwerken en aangeleverde gegevens te controleren en te tonen in het register.
 • Om met jou te communiceren door middel van het verzenden van e-mails.
 • Om je vragen te beantwoorden of je klachten te behandelen via social media, e-mail, post of telefoon.
 • Om onze websites te verbeteren.

Verstrekking aan derden

Als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten, of aangevraagde diensten, geven wij de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen. Wanneer wij je gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er (met een verwerkersovereenkomst) o.a. voor dat je gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat je gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Jouw privacyrechten

Je heeft recht op inzage in je persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van je persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Daarnaast kun je bezwaar aantekenen tegen het gebruik van je gegevens (art 21 van de AVG).

Als je wilt weten welke persoonsgegevens het Register Loonwaardedeskundigen van jou verwerkt, kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Het Register Loonwaardedeskundigen behandelt je verzoek binnen 4 weken.

Als blijkt dat je gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, kun je een aanvullend verzoek doen om je gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

Je kunt je verzoeken sturen naar info@registeruniformeloonwaarde.nl  of per post:

Register Loonwaardedeskundigen

Postbus 556

2501 CN  Den Haag

Vragen of klachten

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt extern toezicht op de naleving van de privacywetgeving. Je hebt het recht om bij de autoriteit een klacht over het Register Loonwaardedeskundigen in te dienen. Dat kan online, of bel 088-1805 250.

Cookieverklaring

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat je de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over jouw websitebezoek opgeslagen. Op onze websites gebruiken we alleen analytische cookies. Analytische cookies stellen ons in staat om het websitebezoek te meten. Hierdoor weten we op welke plekken we onze website kunnen verbeteren. We maken gebruik van Google Analytics om inzichten te verkrijgen uit de data. Bij de instelling van de Google-cookies hebben wij de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens gevolgd. De instellingen zijn daardoor ‘privacyvriendelijk’, zodat deze cookie geplaatst mag worden zonder je toestemming. Voor meer informatie over wat Google met opgeslagen data doet, verwijzen we naar de privacyverklaring van Google. Deze kan regelmatig wijzigen.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot je persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jou gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met je gegevens omgaan.

Kan de Privacy- en cookieverklaring worden gewijzigd?

Deze Privacy- en cookieverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt via deze website. Mocht je nog vragen hebben over deze verklaring dan kun je via bovenstaande gegevens contact met ons opnemen.

De privacy- en cookieverklaring Register Loonwaardedeskundigen is opgesteld op 1 december 2021.