Over ons

Over het register

Per 1 juli 2021 is het Register Loonwaardedeskundigen (RLWD) opgericht, tegelijkertijd met de wettelijke invoering van de Uniforme Loonwaarde Methodiek (ULM). Het register is een onafhankelijk platform en operationeel met ingang van 1 december 2021.

Achtergrond: Participatiewet en loonkostensubsidie

In het kader van de Participatiewet kunnen gemeenten een loonkostensubsidie verstrekken aan werkgevers om een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Het vaststellen van de loonwaarde mag alleen gebeuren door een erkende loonwaardedeskundige. Gemeenten zijn verplicht om te controleren of een loonwaardedeskundige voldoet aan alle eisen om ingezet te mogen worden.

Over de Uniforme Loonwaarde Methodiek en kwaliteitseisen

De (basis)eisen voor een loonwaardedeskundige staan opgenomen in Regeling loonkostensubsidie Participatiewet 2021. Alleen loonwaardedeskundigen die een opleiding hebben gevolgd aan de hand van de ULM én die voldoen aan de overige kwaliteitseisen mogen de loonwaardebepaling voor de Participatiewet uitvoeren. Om de administratieve last voor gemeenten zo laag mogelijk te houden, heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten tot een register. Gemeenten mogen er van uitgaan dat iedere in het register opgenomen loonwaardedeskundige voldoet aan de eisen.

Voor opdrachtgevers

Opdrachtgevers kunnen loonwaardedeskundigen zoeken in het register. Door gebruik te maken van het register, ben je ervan verzekerd een loonwaardedeskundige te vinden die de uniforme loonwaardemethodiek toepast.

Voor loonwaardedeskundigen

Je kunt je aanmelden als gecertifieerde loonwaardedeskundige in het register via de aanmeldpagina. Aanmelding is eenvoudig, je vult je gegevens in en uploadt je certificaat. Na controle ontvang je een bevestigingsmail en ben je zichtbaar in het register.

Toezichthouder Blik op Werk

Stichting Blik op Werk zorgt voor het toezicht op de uitvoering van de uniforme loonwaardemethodiek.

College van Deskundigen Uniforme Loonwaardemethodiek

Er is een College van Deskundigen aangewezen om nadere eisen te stellen waar een loonwaardedeskundige aan moet voldoen. Ook draagt het College zorg voor de ontwikkeling van de loonwaardemethodiek. Het College van Deskundigen Uniforme Loonwaardemethodiek (CDUL) bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers, gemeenten, cliëntenraad, UWV en opleidingsaanbieders.